poezja polska - serwis internetowy

STRONA GŁÓWNA ˇ REGULAMIN ˇ WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW ˇ IMAK - MAGAZYN VIDEO ˇ AKTUALNOŚCI ˇ FORUM ˇ KSIĘGARNIA "POEZJA"Poniedziałek, 02.10.2023
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN
POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARNAS - POECI - WIERSZE

WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW

KORGO TV

YOUTUBE

WIERSZE /VIDEO/

PIOSENKA POETYCKA /VIDEO/

IMAK - MAGAZYN VIDEO

WOKÓŁ POEZJI /teksty/

WOKÓŁ POEZJI /VIDEO/

RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW

KONKURSY 2008/10 (archiwum)

KONKURSY KWARTAŁU 2010 - 2012

-- KONKURS NA WIERSZ -- (IV kwartał 2012)

SUKCESY

GALERIA FOTO

AKTUALNOŚCI

FORUM

CZAT

KSIĘGARNIA "POEZJA"

LINKI

KONTAKT

Szukaj


Wątki na Forum
Najnowsze Wpisy
,, limeryki"
Co to jest poezja?
slam?
playlista- niezapomn...
"Na początku było sł...
Bank wysokooprocento...
Proza poetycka
49.Ogólnopolski Konk...
EKSPERYMENTY
Chimeryków c.d.
Ostatnio dodane Wiersze
in statu nascendi
stylisko
Kolaps
Smerfetka
Olśniewanie
Do tych, którzy...
wedle ostatniej woli
Moja wierzba za oknem
Być sobą
Skończyły się łzy
TURNIEJ POETYCKI ORZECH - do 10.09.2018 r.
Konkursy - ogłoszenia, informacje
Urząd Miejski w Nysie
zaprasza do udziału
w
XII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO
im. Jerzego Kozarzewskiego
"ORZECH"

"Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność, aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa"
J. Kozarzewski


R E G U L A M I N

I. Organizator
Urząd Miejski w Nysie
48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15

II. Adresaci
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 20.10.2018)
- powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem 21.10.2018 )

III. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach. Nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy oraz dołączyć płytę CD z utworem w wersji elektronicznej).
2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i oświadczeniami - wzór katy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jedna osoba nie może wysyłać kilku otworów pod różnymi godłami.
3. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat).

IV. Termin nadsyłania utworów
Prace należy nadesłać do dnia 10 września 2018 r. na adres:
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

z dopiskiem "ORZECH". O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V. Ocena
Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie:
1) Karol Maliszewski - przewodniczący jury,
2) Marta Klubowicz,
3) Jacek Podsiadło.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.

VI. Nagrody
Ogólna pula nagród - 4.800,00 zł.
Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto :
W kategorii do lat 18
I miejsce - 700,00 zł oraz statuetka "Orzecha"
II miejsce - 500,00 zł
III miejsce- 400,00zł
W kategorii powyżej 18 lat
I miejsce - 1.400,00 zł oraz statuetka "Orzecha"
II miejsce - 1.000,00 zł
III miejsce - 800,00 zł
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VII. Warunki dodatkowe
1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 20.10.2018 podczas uroczystej gali jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca również z rezygnacją ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się na galę rozdania nagród, wysłany zostanie pocztą dyplom.
2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 20 października oraz śniadanie w dniu 21 października 2018 roku).
3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 20.10.2018 na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego).
4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników.
Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury oraz rozdanie nagród nastąpi 20 października 2018 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury, ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego).
Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na uroczystą galę o której mowa w pkt. VII ust. 1 do dnia 12.10.2018 r.
Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 216 A, tel. 077 4080578, e-mail: p.kostrzewa@www.nysa.pl.

Załącznik do Regulaminu
XII edycji Turnieju Poetyckiego "Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego


KARTA ZGŁOSZENIOWA
XII EDYCJA TURNIEJU POETYCKIEGO
im. Jerzego Kozarzewskiego rORZECHr1;

Godło
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon


OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NIEWYŁĄCZNYCH DO WIERSZA NAGRODZONEGO LUB WYRÓŻNIONEGO
W XII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego
"ORZECH"

Ja, niżej podpisany/a
.............................................................
zamieszkały/zamieszkała
w...........................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr
............................................................
PESEL
...........................................................

oświadczam że:

1) jestem autorem wiersza
..................................................
zgłoszonego do w ramach XII edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego "Orzech", organizowanego przez Urząd Miejski w Nysie,

2) przysługują mi, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa do wiersza, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe,

3) wiersz został stworzony przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa,

4) wiersz stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wiersza,

5) Utwór nie był nigdzie publikowany (w tym również w Internecie) i nie był nagradzany w innych konkursach, turniejach, przeglądach i itp.

6) przenoszę na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa autorskie prawa majątkowe niewyłączne, dotyczące wiersza, o którym mowa w pkt.1,

7) przeniesienie autorskich praw majątkowych niewyłącznych następuje na czas nieograniczony i bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawo do wykorzystywania wiersza w dowolny sposób w celu informacji, promocji, reklamy i marketingu oraz do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, oraz wykorzystywania wiersza w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu "flash" i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,

8) Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do wiersza oraz zbycia majątkowych praw autorskich niewyłącznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

9) znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.1. i akceptuje jego postanowienia.


Miejscowość:
.......................................................................


Dnia:
.....................................................................


...................................................................................................
                                        (czytelny podpis składającego oświadczenie)

Dodane przez kultura dnia 21.05.2018 10:35 ˇ 1 Komentarzy ˇ 1090 Czytań Drukuj
Komentarze
Alfred dnia 21.05.2018 22:12
A kiedy już się zalogujesz
podasz namiary i wymiary
niewoli sławy zakosztujesz
nim szczęk opadną ci kopary

Pan Kozarzewski był mym sąsiadem
gdy lat zaledwie kilka miałem
żeby na bilet mieć do kina
węgiel do piwnic mu wrzucałem

i tak mi dzisiaj smutno czasem
nieświadom jaki zaszczyt miałem
poezja różnym światłem świeci
poezji sługą sam się stałem

Pamiętam Pana Jerzego jako dystyngowanego, ciepłego , pełnego uroku, uprzejmego sąsiada, warto pamiętać takich wyjątkowychwilach. Może kiedyś napisze o nim wiersz, poza konkursem .

Miejcie się dobrze. Pozdrawiam.😊 serdecznie.😊 .
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Współpracują z nami

agencja zatrudnienia

REKLAMA GOOGLE

Pajacyk
[www.pajacyk.pl]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Aktualności
XIV Ogólnopolski Otw...
XI OKP im. Michała W...
VII Ogólnopolski Kon...
"Exodus '23" konkurs...
XXIII OKP im. Włodzi...
"Bytom w 100 słowach...
Informacja o blokadz...
VIII Ogólnopolski Ko...
III OKP w Stylu Norw...
XII OKP im. Ziemowit...
Użytkownicy
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 6 389
Nieaktywowani Użytkownicy: 0
Najnowszy Użytkownik: Dorota Grabowska
Licznik odwiedzin
[licznik]

nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wpisów
dokonywanych przez gości i użytkowników serwisu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

copyright © korgo sp. z o.o.
witryna jako całość i poszczególne jej fragmenty podlegają ochronie w myśl prawa autorskiego
wykorzystywanie bez zgody właściciela całości lub fragmentów serwisu jest zabronione
serwis powstał wg pomysłu Piotra Kontka i Leszka Kolczyńskiego

65768647 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion v6.01.7 © 2003-2005