poezja polska - serwis internetowy

STRONA GŁÓWNA ˇ REGULAMIN ˇ WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW ˇ IMAK - MAGAZYN VIDEO ˇ AKTUALNOŚCI ˇ FORUM ˇ KSIĘGARNIA "POEZJA"Niedziela, 01.10.2023
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN
POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARNAS - POECI - WIERSZE

WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW

KORGO TV

YOUTUBE

WIERSZE /VIDEO/

PIOSENKA POETYCKA /VIDEO/

IMAK - MAGAZYN VIDEO

WOKÓŁ POEZJI /teksty/

WOKÓŁ POEZJI /VIDEO/

RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW

KONKURSY 2008/10 (archiwum)

KONKURSY KWARTAŁU 2010 - 2012

-- KONKURS NA WIERSZ -- (IV kwartał 2012)

SUKCESY

GALERIA FOTO

AKTUALNOŚCI

FORUM

CZAT

KSIĘGARNIA "POEZJA"

LINKI

KONTAKT

Szukaj


Wątki na Forum
Najnowsze Wpisy
,, limeryki"
Co to jest poezja?
slam?
playlista- niezapomn...
"Na początku było sł...
Bank wysokooprocento...
Proza poetycka
49.Ogólnopolski Konk...
EKSPERYMENTY
Chimeryków c.d.
Ostatnio dodane Wiersze
Smerfetka
Olśniewanie
Do tych, którzy...
wedle ostatniej woli
Moja wierzba za oknem
Być sobą
Skończyły się łzy
Kruki będą bez szans
prędzej czy później
kołysanka ostatnia
Konkurs literacki "To lubię" - do 15.11.2007
Konkursy - ogłoszenia, informacjeRegulamin konkursu literackiego "To lubię!" i głosowań organizowanych w ramach projektu "Internetowy Festiwal Literacki - Euroczytanie 2007"

§1
Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (Polska), Biblioteka Publiczna w Taurogach (Litwa) oraz Kaliningradzka Regionalna Uniwersalna Biblioteka Naukowa (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej).

§2
Cel konkursu
Aktywizacja społeczeństwa do poznawania i promowania literatury litewskiej, polskiej, rosyjskiej.
Umożliwienie młodzieży zaprezentowania własnej twórczości literackiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i Internetu.

§3
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, przede wszystkim z regionów nadgranicznych objętych działaniem Programu INTERREG IIIA/TACIS CBC.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy instytucji partnerskich projektu oraz dzieci osób zaangażowanych w jego realizację.

§4
Termin składania prac
Prace można składać w terminie od 1 września do 15 listopada 2007 r.
Prace nadesłane po w/w terminie nie będą oceniane.

§5
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie eseju opisującego książkę lub twórczość pisarza polskiego/litewskiego/rosyjskiego albo zagranicznego zgodnie z hasłem konkursu: "To lubię". Komisja konkursowa ocenia pracę, a nie pisarza (czy książkę), o którym traktuje treść pracy.
Eseje mogą być zgłaszane w języku polskim, rosyjskim lub litewskim. Prace zgłoszone w innych językach będą odrzucone.
Uczestnik deklaruje język, w którym zgłasza pracę. Wybór odpowiedniego języka skutkuje zgłoszeniem pracy do konkursu w kraju właściwego partnera. Nie ma znaczenia narodowość uczestnika konkursu (np. praca Polaka, który zadeklaruje język litewski i w tym języku ją zgłosi trafi do konkursu na Litwie).
Konkurs w każdym z krajów partnerskich odbywa się w dwóch kategoriach:
1. esej dotyczący twórczości pisarza krajowego - tematyka ograniczona jest do literatury kraju zgodnie z deklaracją języka w formularzu zgłoszeniowym (np. w konkursie na esej dotyczący pisarza rosyjskiego praca powinna być napisana w języku rosyjskim i dotyczyć twórczości pisarza narodowości rosyjskiej),
2. esej dotyczący twórczości pisarza zagranicznego - tematyka ograniczona jest do literatury wszystkich krajów poza krajem, którego język został zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym (np. w konkursie na esej dotyczący pisarza zagranicznego w Rosji praca powinna być napisana w języku rosyjskim i dotyczyć twórczości pisarza jakiejkolwiek narodowości oprócz narodowości rosyjskiej).
Na Konkurs należy zgłaszać utwory oryginalne, napisane przez uczestników konkursu samodzielnie, dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach literackich.
Definicja "eseju" jest określona przez ekspertów konkursu z trzech krajów partnerskich projektu. Jest zamieszczona w serwisie internetowym projektu. Zgłoszony esej powinien zawierać minimalnie 2000, maksymalnie 4000 znaków ze spacjami. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 prac do oceny w każdej kategorii konkursu w każdym kraju.
Prace przekraczające limit znaków określony w regulaminie zostaną automatycznie odrzucone poprzez system serwisu. Użytkownik może poprawić odrzuconą pracę i zgłosić ją ponownie.

§6
Sposób zgłoszenia eseju do konkursu
Zgłoszenie pracy w konkursie możliwe jest wyłącznie zdalnie poprzez formularz dostępny na stronie serwisu www.euroreading.eu po rejestracji w serwisie.
Rejestracja jest jednorazowa i dzięki niej użytkownik uzyskuje niepowtarzalny w serwisie login zabezpieczony hasłem. Zalogowanie się umożliwia zgłaszanie esejów danego uczestnika do konkursu.
Zarejestrowane zostaną jedynie te formularze rejestracyjne, w których wszystkie pola są wypełnione.
Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych. Weryfikacja prawdziwości danych osobowych przez instytucje organizujące konkurs odbędzie się na etapie wyłaniania laureatów konkursu. Osoby podające nieprawdziwe dane zostaną pozbawione możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie.
Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu (na Litwie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej - Nr 15-597,12/02/2003 ; w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., w Rosji zgodnie z ustawą krajową z dnia 27.07.2006 r. nr 152 o danych osobowych opublikowaną 29.07.2006 r. w "Gazecie Rozyjskiej" nr 165) i zrzeka się roszczeń do praw autorskich tekstów publikowanych przez organizatorów konkursu w Internecie i innych wydawnictwach.
Użytkownicy portalu i Eksperci krajowi nie mają dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu, znają jedynie jego login.
Superadministrator, administrator i moderator serwisu mają dostęp do danych osobowych uczestników konkursu.

§7
Obieg formularza rejestracyjnego uczestnika konkursu
i eseju do momentu umieszczenia go w serwisie
Wysłany esej oraz formularz rejestracyjny użytkownika trafiają do moderatora konkursu w danym kraju, który sprawdza dane autora i treść pracy pod względem formalnym. Moderator ma prawo odrzucić pracę lub formularz rejestracyjny uczestnika, które nie spełniają wymogów regulaminowych.
Zatwierdzony przez moderatora esej zostaje przekazany zdalnie do Eksperta, który w ciągu 2-3 dni wystawia komentarz do otrzymanej pracy i umieszcza go zdalnie wraz z pracą w portalu. Ekspert może odrzucić pracę ze względów merytorycznych.
Dopuszczalne jest usunięcie pracy z serwisu i konkursu, gdyby okazało się już po zatwierdzeniu przez eksperta, że praca nie spełnia wymogów regulaminowych.
Autorzy odrzuconych prac mogą złożyć zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na Litwie: euroreading@info.lt; w Polsce: euroreading@wbp.olsztyn.pl; w Rosji: euroreading@rslib.koenig.su) do organizatora konkursu w danym kraju z prośbą o udzielenie informacji na temat powodu nie zakwalifikowania jej do konkursu.

§8
Ocena prac w konkursie
W każdym konkursie krajowym wyłonionych zostanie 8 laureatów w dwóch kategoriach:
1. esej dotyczący twórczości pisarza krajowego - 2 laureatów wyłonionych przez jury i 2 - przez internautów - 4 laureatów w kategorii;
2. esej dotyczący twórczości pisarza zagranicznego - 2 laureatów wyłonionych przez jury i 2 - przez internautów - 4 laureatów w kategorii.
Ogółem w całym konkursie w 3 krajach wyłonionych zostanie 24 laureatów.
Ekspert stoi na czele jury konkursu, które liczy 3 osoby w danym kraju.
Skład komisji konkursowej w danym kraju określa krajowy organizator konkursu.
Ocena prac oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi jednocześnie we wszystkich krajach partnerskich w listopadzie 2007 r. w serwisie internetowym festiwalu. Termin ogłoszenia wyników konkursu określą wspólnie komisje konkursowe z trzech krajów partnerskich i zostanie podany do wcześniejszej wiadomości w serwisie projektu.
Komisje konkursowe z 3 krajów dokonają wyboru laureatów według tych samych, uzgodnionych wcześniej i podanych do wiadomości zasad, zgodnie z niniejszym regulaminem.
Członkowie komisji konkursowych nie znają danych osobowych uczestników, a jedynie ich loginy.
Regulamin głosowania i wyboru laureatów przez internautów znajduje się w paragrafie 10 niniejszego regulaminu.
Laureatem konkursu w danym kraju można zostać tylko raz niezależnie od kategorii konkursu. W przypadku pokrycia się werdyktu jury i internautów w obrębie konkursu w danym kraju, do grona laureatów wchodzą w pierwszej kolejności autorzy prac wybrani przez internautów. Jury krajowe w tym przypadku proponuje do finału inną pracę.
Główną nagrodą jest publikacja pracy wraz komentarzem eksperta w wydawnictwie pofestiwalowym oraz uczestnictwo w 3 konferencjach podsumowujących projekt na Litwie, w Polsce i w Rosji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych esejów na stronach internetowych, wydawnictwie pofestiwalowym, w mediach oraz w formatach elektronicznych bez honorariów za prawa autorskie. Publikacji pracy każdorazowo będzie towarzyszyć informacja o nagrodzie w konkursie festiwalowym.

§9
Regulamin głosowania na eseje konkursowe przez internautów
Na konkursowe eseje może głosować każdy użytkownik serwisu bez konieczności rejestracji.
Głosowanie odbywa się zdalnie w serwisie projektu. Możliwe jest oddanie 1 głosu na 1 esej z danego komputera w odstępie czasu 20 minut.
W każdym konkursie krajowym wyłonionych zostanie 4 laureatów w dwóch kategoriach poprzez głosowanie internautów:
1. esej dotyczący twórczości pisarza krajowego - 2 laureatów wyłonionych przez internautów;
2. esej dotyczący twórczości pisarza zagranicznego - 2 laureatów wyłonionych przez internautów.
Ogółem w całym konkursie poprzez głosowanie internautów w 3 krajach wyłonionych zostanie 12 laureatów.
Laureatem konkursu w danym kraju można zostać tylko raz niezależnie od kategorii konkursu. W przypadku pokrycia się werdyktu jury i internautów w obrębie konkursu w danym kraju, do grona laureatów wchodzą w pierwszej kolejności autorzy prac wybrani przez internautów. Jury krajowe w tym przypadku proponuje do finału inną pracę.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi jednocześnie we wszystkich krajach partnerskich w listopadzie 2007 r. w serwisie internetowym festiwalu. Termin ogłoszenia wyników konkursu określą wspólnie komisje konkursowe z trzech krajów partnerskich i zostanie podany do wcześniejszej wiadomości w serwisie projektu.

§10
Regulamin rankingu literatury
Celem rankingu jest promocja literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem literatur krajów partnerskich.
W każdym kraju tworzona jest lista najpopularniejszych opublikowanych książek autorów krajowych i lista książek ulubionych autorów zagranicznych poprzez zdalne zgłaszanie pozycji w serwisie festiwalu.
Do kategorii książek krajowych należy zgłaszać wyłącznie pozycje autorów z krajów partnerskich: Polski, Litwy i Rosji w analogicznych wersjach językowych serwisu (tzn. w serwisie polskojęzycznym w rankingu krajowym znajdują się wyłącznie pozycje literatów polskich).
Do kategorii książek zagranicznych należy zgłaszać wyłącznie pozycje autorów spoza kraju, którego dana wersja językowa serwisu dotyczy (tzn. do serwisu rosyjskojęzycznego w tej kategorii można zgłaszać wszystkie książki napisanie przez autorów nierosyjskich).
Głosowanie w rankingu i dodawanie kolejnych tytułów udostępnione jest dla wszystkich użytkowników serwisu bez konieczności rejestracji i bez ograniczeń wiekowych.
Użytkownik może dodać nową pozycję do rankingu lub zagłosować na już istniejącą. Każdy użytkownik może dodać więcej niż jedną pozycję.
Dodanie nowej pozycji jednoznaczne jest z oddaniem na nią 1 głosu.
Możliwe jest oddanie 1 głosu na 1 książkę z danego komputera w odstępie czasu 20 minut.
Pozycje w serwisie prezentowane będą w każdej wersji językowej w dwóch kategoriach wraz z liczbą ważnych, oddanych na nie głosów.
Ranking jest moderowany - moderator usuwa z listy książki nie spełniające wymogów regulaminowych (np. nigdy nie wydane lub zgłoszone do niewłaściwej kategorii rankingu). Moderator może poprawiać błędy popełnione przez zgłaszających pozycje (np. nazwisko pisarza przy pozycji, która już istnieje na liście). Moderator jest uprawniony do modyfikacji zgłoszonych pozycji jedynie w przypadkach, kiedy jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować zgłoszony tytuł książki i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej jakości funkcjonowania rankingu.

§11
Uwagi końcowe
W wyjątkowych przypadkach partnerzy projektu w porozumieniu mogą zmienić zasady regulaminowe w celu usprawnienia przebiegu konkursu i głosowań w serwisie oraz dla prawidłowej realizacji projektu. Wiadomość o zmianie regulaminu będzie ogłoszona w serwisie projektu. Zmiany regulaminu nie mogą skutkować odrzuceniem z konkursu prac uprzednio zaakceptowanych.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w serwisie z przyczyn niezależnych od organizatora.

____________________________________________________________________________________________
Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska -
Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
INTERREG III A/TACIS CBC


(za: www.euroreading.eu)
Dodane przez moderator2 dnia 06.11.2007 14:50 ˇ 2185 Czytań Drukuj
Współpracują z nami

agencja zatrudnienia

REKLAMA GOOGLE

Pajacyk
[www.pajacyk.pl]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Aktualności
XIV Ogólnopolski Otw...
XI OKP im. Michała W...
VII Ogólnopolski Kon...
"Exodus '23" konkurs...
XXIII OKP im. Włodzi...
"Bytom w 100 słowach...
Informacja o blokadz...
VIII Ogólnopolski Ko...
III OKP w Stylu Norw...
XII OKP im. Ziemowit...
Użytkownicy
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 6 389
Nieaktywowani Użytkownicy: 0
Najnowszy Użytkownik: Dorota Grabowska
Licznik odwiedzin
[licznik]

nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wpisów
dokonywanych przez gości i użytkowników serwisu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

copyright © korgo sp. z o.o.
witryna jako całość i poszczególne jej fragmenty podlegają ochronie w myśl prawa autorskiego
wykorzystywanie bez zgody właściciela całości lub fragmentów serwisu jest zabronione
serwis powstał wg pomysłu Piotra Kontka i Leszka Kolczyńskiego

65767008 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion v6.01.7 © 2003-2005