OKP NUTA SERCA 2009 - "Homo Ludens XXI wieku" - do 25.02.2009
Dodane przez moderator2 dnia 01.12.2008 19:40
Organizatorowi konkursu zależy na otwarciu poetyckiej "dyskusji", wielogłosowej i różnobarwnej, o problemie z pogranicza sztuk różnych i obserwacji socjologicznych, kim jest Homo Ludens XXI wieku? Kim jest "człowiek bawiący się", korzystający ze zdobyczy kulturowych, cywilizacyjnych, czy jest zagubiony czy odnaleziony? Skąd biorą się konflikty kulturowe - czy hegemonia kultury europejskiej jest zagrożeniem dla współczesnego człowieka czy prowadzi do wolności szeroko rozumianej? Kultura czy popkultura? Łamanie stereotypów, poszukiwanie oryginalnej, poetyckiej formy - mile widziane.

Na konkurs można nadsyłać zestawy wierszy (3 utwory w 4 egz.) dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Przesyłki powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), a dane dotyczące autora należy dołączyć w zamkniętej kopercie: imię i nazwisko, tytuł utworu, wiek autora, adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail, krótka nota bio-bibliograficzna oraz zgoda autora na wykorzystanie danych osobowych autora i bezpłatne wykorzystanie utworów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie - w celach promocyjnych.

Prace poetów będzie oceniało profesjonalne i kompetentne Jury, powołane przez organizatora. Utwory noszące znamiona plagiatu lub zawierające błędy nie będą poddawane ocenie.

Jury przyzna laureatom nagrody finansowe i rzeczowe:
I nagroda - 500 zł,
II nagroda - 300 zł,
III nagroda - 200 zł.
Przewiduje się także wyróżnienia. Laureatów zawiadomimy o nagrodach telefonicznie. Prac nadesłanych na konkurs nie zwracamy.

Uroczyste zakończenie konkursu NUTA SERCA 2009 wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 7 marca 2009 r. o godz. 17:00 w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2. Organizator pokrywa koszty przejazdu laureatów. Prace laureatów będą opublikowane na stronie internetowej OCK.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych utworów oraz do przedstawiania ich w mediach oraz na stronie internetowej OCK. Prace nadesłane po terminie regulaminowym nie będą poddawane ocenie (liczy się data na stemplu pocztowym).

Termin:
do 25 lutego 2009 roku

Adres:
Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Dodatkowe informacje:
tel./fax: 062 736 40 60, e-mail:ock-ostrow@osw.pl, www.centrum-ostrow.pl, sekretarz jury: Aleksandra Kiełb-Szawuła

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa