49. Konkurs Czerwonej Róży - do 15.11.2008
Dodane przez moderator2 dnia 01.11.2008 18:58
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i redakcja "Autografu" ogłaszają - z dotacji Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwo Pomorskiego - 49. Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy poeci niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Zestaw trzech niepublikowanych wierszy opatrzonych godłem (w trzech egzemplarzach maszynopisu, personalia i adres autora należy dołączyć w zaklejonej kopercie również opatrzonej godłem) należy nadsyłać do 15 listopada 2008 na adres:

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
ul. Chlebnicka 2
80-830 Gdańsk


z dopiskiem na kopercie "Czerwona Róża".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia. Głóną nagrodą jest statuetka Czerwonej Róży i 1000 zł. Przyznane zostaną także nagrody niższego stopnia i wóróżnienia. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w "Autografie" i ew. w innych czasopismach. Przewiduje się także wydanie osobnego zbioru.
Rozszerzona zawartość newsa