OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DRAMAT - do 20 lipca 2007
Dodane przez moderator1 dnia 25.04.2007 13:56
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DRAMAT
O SZEROKO ROZUMIANEJ TEMATYCE WSPÓŁCZESNEJ 2007


Po raz czwarty zapraszamy dramatopisarzy do udziału w organizowanym przez nas konkursie. Na ubiegłoroczną edycje przysłano około 30 prac, z których Jury składzie Paweł Jurek, Andrzej Pieczyński, Paweł Sala, wyłoniło zwycięzcę: Piotra Chrzana z dramatem "Matka chrzestna chorująca".
Tak jak w ubiegłym roku konkurs, zostanie podzielony na dwa etapy. Do pierwszego etapu przystępują wszyscy chętni wzięciem udziału w naszym przedsięwzięciu. Do drugiego etapu przechodzą dramaty (max sześć), które zdaniem jury są najlepsze pod względem warsztatowym i mają szansę na wystawienie w teatrze. Drugi etap wyłoni zwycięzcę całego konkursu (szczegóły w regulaminie). Nagrodzony dramat będzie odczytany przez zawodowych aktorów podczas tegorocznego Festiwalu Windowisko. Mamy nadzieję, że spotkanie takie może zaowocować szansą dla autorów na odnalezienie swojego miejsca na scenie alternatywnej, a także stać się inspiracją dla osób tworzących teatr zarówno amatorski, jak i profesjonalny.


Regulamin
1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej nigdzie dotąd nie publikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
-I etap - ogólny, do którego mogą przystąpić wszyscy zainteresowani. Pierwszy etap kończy się wyłonieniem max sześciu najlepszych utworów dramatycznych.
- II etap - konsultacja autorów najlepszych dramatów z jurorami w celu poprawy tekstu pod względem warsztatowym. Konsultacje odbywać się będą na drodze mailowej. Drugi etap wyłoni zwycięzcę całego konkursu.
3. Utwór opatrzony godłem (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12) z dopiskiem "konkurs na dramat" należy przesłać na adres: Integracyjny Klub Artystyczny "Winda", 80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17, wraz z zaklejona kopertą (opatrzona tym samym godłem) zawierającą imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny i mailowy autora oraz płytę cd z tekstem nadesłanego utworu.
Dramat należy nadesłać do 20 lipca 2007. Decyduje data stempla pocztowego.
4. Do koperty z danymi autora proszę dołączyć ksero dowodu wpłaty kwoty 10 zł przeznaczonej na organizację konkursu:
Miejski Dom Kultury w Gdańsku Millenium Bank nr 24116022020000000028935181 z dopiskiem "konkurs na dramat".

5. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone przez jury 20 sierpnia 2007 na stronie www.winda.gda.pl
6. Dramaturdzy, których utwory zostały dopuszczone do II etapu po konsultacjach, z jurorami nasyłają dramaty pocztą elektroniczną do 20 września 2007.
7. Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone przez jury 30 września 2007.
8. Jury przyzna główną nagrodę konkursu - GRAND PRIX. Laureat zostanie powiadomiony o powyższym fakcie specjalnym pismem skierowanym pod jego adres.
9. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
10. Utwory, nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury.
11. Laureat GRAND PRIX zostanie zaproszony jako gość IX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Autorskich WINDOWISKO, podczas którego odbędzie się "próba czytana" nagrodzonego dramatu, wykonana przez zawodowych aktorów.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Z nadesłanych na konkurs prac może zostać wybrany dramat, na podstawie którego najlepszy reżyser Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Autorskich Windowisko 2007 zrealizuje spektakl na kolejna edycję festiwalu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania dramatów, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu w formie zbioru promującego konkurs oraz cytowania fragmentów tekstów w prasie bez zgody autorów.
Bliższe informacje:MDK Integracyjny Klub Artystyczny WINDA, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk tel./fax. (058) 344-90-53, tel. 344 77 93, e-mail: winda@mdk.gda.pl Jarosław Rebeliński 0603063428 jrebelinski@wp.pl

Rozszerzona zawartość newsa