17 OTP Krotoszyn 2008 - do 30.11.2008
Dodane przez moderator2 dnia 30.08.2008 11:45
17 ogólnopolski turniej poetycki
KROTOSZYN 2008


REGULAMIN

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 15 lat.

2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich.

3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych prosimy nie sugerować się tytułem Turnieju. Oczekujemy różnorodnych form i tematów państwa twórczości.

4. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w pięciu egzemplarzach maszynopisu do dnia 30 listopada 2008 r. na adres:

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul.56. P. P. Wlkp. 18
63 - 700 Krotoszyn


5. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami: imię, nazwisko, adres, telefon.

6. Oceny nadesłanych prac dokona jury. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

7. Rozstrzygniecie turnieju odbędzie się 21 grudnia 2008 r. Wręczenie nagród oraz spotkanie dla laureatów przewidujemy w miesiącu styczniu 2009 r.

8. Nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatorów, sponsorów oraz przez osoby prywatne.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie.

10. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych, tel. (0-62) 725 42 78 kom. 0-607 847 366


W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy oraz jury.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa