5 TJW o Laur Burmistrza Łomianek - 29.08.2008
Dodane przez moderator2 dnia 20.08.2008 12:08
REGULAMIN 5. Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek

1. Organizatorem Turnieju jest Dom Kultury w Łomiankach.
2. Patronem Turnieju jest Burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski.
3. Turniej odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2008 r. w siedzibie Organizatora przy ul. Wiejskiej 12a (wejście od ul. Gościńcowej) podczas imprezy "Na strychu w Łomiankach". Początek imprezy o godz. 18.00.
4. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworów własnego autorstwa.
5. Organizator może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
6. Do uczestnictwa w konkursie będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji. Rejestracji można będzie dokonywać w dniu Turnieju w godz. 17.30-18.00. Podczas rejestracji należy przekazać Organizatorowi egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.
7. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie nie wyklucza możliwości prezentacji utworu w konkursie.
8. Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć 100 wersów, a prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
9. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zamierza przyznać nagrodę specjalną za wiersz związany z Łomiankami.
10. W utworach zgłaszanych do konkursu nie mogą występować wulgaryzmy.
11. Wiersze prezentowane w Turnieju będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą: przedstawiciele organizatora, patrona, krytycy literaccy i poeci. Jury przewodniczyć będzie Marek Wawrzkiewicz.
12. Jury dokona wstępnej selekcji utworów zgłoszonych do konkursu pod względem ich wartości artystycznej i zgodności z regulaminem. Utwory dopuszczone przez jury będą mogły być prezentowane przez autorów w ramach Turnieju.
13. Nagrodą główną w Turnieju jest 1200 złotych. Jury może podjąć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowymi nagrodami będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury w Łomiankach.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

(nadesłane)

Rozszerzona zawartość newsa