II Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
Dodane przez moderator1 dnia 07.03.2007 17:05
Kutnowski Dom Kultury ogłasza II Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach III Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2007

Regulamin konkursu

1. Konkurs odbędzie się 30 czerwca 2007 r. w Kutnowskim Domu Kultury w ramach III Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2007.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 12.00. Do tego czasu uczestnicy konkursu powinni złożyć na ręce przedstawicieli jury zgłoszenie do konkursu.

4. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przekazanie przez autora na ręce jury w trakcie konkursu lub na adres mailowy wandea@onet.pl do dnia 20 czerwca 2007 r. wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora lub recytatora podczas trwania konkursu.

5. Jury pod przewodnictwem Macieja Woźniaka, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna autorowi nagrodę pieniężną 500 zł oraz Laur "Złotego Środka Poezji" za utwór, zdaniem jury, najlepszy. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 1000 zł. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego dnia festiwalu 30 czerwca o godz. 19.30 w Kutnowskim Domu Kultury.

7. Organizatorzy zastrzegają prawo druku nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w wydawnictwie pofestiwalowym.

8. Gości z całej Polski, pragnących wziąć udział w konkursie, prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

9. Istnieje możliwość zapewnienia przez organizatora taniego noclegu (20 zł/osoba) dla wszystkich, którzy zgłoszą taką potrzebę, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

10. Pełny program festiwalu będzie można znaleźć na stronach internetowych: www.kdk.art.pl i www.srodek.pl od 2 maja br.

11. Wstęp na wszystkie zdarzenia festiwalowe jest wolny.

12. Adres organizatora: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, tel. (024) 254 67 97 tel. kom. 604 296 487, 600 473 491

13. Zapraszamy do "Złotego Środka Poezji".

Rozszerzona zawartość newsa