IV OKP "Na skrzydłach poezji" - do 10.10.2008
Dodane przez moderator2 dnia 05.08.2008 17:43
REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO "NA SKRZYDŁACH POEZJI"

1. Organizatorem Konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.

2. Celem Konkursu jest:

- inspirowanie do aktywności twórczej.
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców.
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych.
Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

- od 13-15 lat
- od 16-18 lat
- powyżej 19 lat

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach pod adres organizatora w terminie do 10 października 2008 r.
Do prac winna być dołączona koperta z godłem zawierająca: zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis, imię i nazwisko , wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc.
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 października 2008 r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

10. Informacje:

Dorota Radziewicz

Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"
ul. Żubardzka 3,
91-022 Łódź,


tel. 0-42 651 67 47

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa