DANCE MACABRE - do 1.09.2008
Dodane przez sowa dnia 25.06.2008 18:33
Można nadsyłać prace na konkurs literacko-plastyczny twórczości przerażającej DANCE MACABRE 2008, organizowany przez Wydawnictwo Audiowizualne Nemezis. Najbardziej groźne prace zostaną nagrodzone.

Przedmiotem konkursu jest twórczość literacka i plastyczna o tematyce grozy i horroru w następujących kategoriach:

- Opowiadanie (do 60.000 znaków ze spacjami, czyli około 25 stron maszynopisu);
- Short stories / wiersz (do 8500 znaków ze spacjami, czyli około 3 stron maszynopisu);
- Scenariusz filmu krótkometrażowego lub treatment filmu długometrażowego (scenariusz - do 10 stron standardowego formatu scenariusza odpowiadającego 10 minutom filmu; treatment - do 25 000 znaków ze spacjami czyli około 10 stron maszynopisu);
- Dramat sceniczny (do 50 000 znaków ze spacjami, czyli około 20 stron maszynopisu);
- Komiks (do 5 stron A-4);
- Ilustracja, grafika, rysunek (maksymalny format A3);
- Fotostory (do 10 zdjęć w formacie minimum 10x15).

Prace oceni profesjonalne jury. W każdej z kategorii zostaną wyłonione dwie prace, które zostaną opublikowane w antologii-albumie DANSE MACABRE 2008, a ich autorzy dostaną honorarium autorskie za publikacje.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny wysłać swoje prace (nie publikowane wcześniej) wraz z wypełnioną ankietą (dostępna na stronie organizatora) oraz dowodem wpłaty 15 zł (koszty organizacyjne) do 1 września 2008 r.

na adres mailowy:
polskihorror@polskihorror.pl

lub pocztowy:
Biuro Grupa sp. z. o. o
Wydawnictwo Audiowizualne NEMEZIS
ul. Brukowa 14
91-341 Łódź

Rozszerzona zawartość newsa