IV OKP im. Kazimierza Ratonia - do 15.09.2008
Dodane przez moderator1 dnia 23.05.2008 23:09
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia
pt. "Kto mnie wywiedzie z absurdu i ciemności...".


Organizator: Galeria Literacka przy Małopolskim Biurze Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz kwartalnik FRAZA.

Cel konkursu: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (góra 100 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach - każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail (jeśli posiada), wiek oraz dorobek. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 15 zł opłaty konkursowej - konto: Kredyt Bank S.A. Oddział Nowy Sącz 27 1500 1559 1215 5000 9278 0000 (z dopiskiem w rubryce nazwa odbiorcy: "opłata na konkurs im. K. Ratonia w MBWA Olkusz")
Prace prosimy przesyłać pod adres:

MBWA Galeria w Olkuszu,
ul. Szpitalna 32,
32-300 Olkusz,

z dopiskiem na kopercie "Konkurs im. K. Ratonia".

Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie:
Wojciech Bonowicz (poeta),
Ryszard Krynicki (poeta, właściciel wydawnictwa a5),
Karol Maliszewski (krytyk i poeta),
Janusz Pasterski (krytyk, poeta, w kwartalniku "Fraza" prowadzi dział poezji),

wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka "rok S roki" ukazała się i była dołączona do kwartalnika FRAZA. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, a III Krystyna Myszkiewicz - jej tomik "Na pstryk i zew", też już został wydany. Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest 4 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasem konkursu jest Oficyna 21, wydawca tomu "Poezje" Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni zobowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-40 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez wydawnictwo FRAZA.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w połowie października 2008 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w bursie w Olkuszu.

Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są przez telefon o numerze: 0-32 754 34 47.


(za: www.nieszuflada.pl)
Rozszerzona zawartość newsa