OKP w ramach "De-konstrukcji" - do 30.09.2008
Dodane przez bless dnia 15.05.2008 15:01
Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach w ramach Ogólnopolskich Spotkań Literackich "De-konstrukcje", ogłasza konkurs poetycki.

Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich autorów niezależnie od dorobku literackiego i przynależności do stowarzyszeń twórczych.
Zestaw 3 nie publikowanych i nie nagradzanych dotąd utworów (w 4 egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem), wraz z zaklejoną kopertą zawierającą dane personalne autora: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji, e- mail) należy nadsyłać do końca września br. na adres:

Miejskie Centrum Kultury,
Grunwaldzka 7,
41-400 Mysłowice
,
z dopiskiem: "De-konstrukcje".

Przewiduje się, iż łączna pula nagród wyniesie minimum 2 000 PLN, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z końcem października br. podczas drugiej edycji Ogólnopolskich Spotkań Literackich "De-konstrukcje". Informacje na ten temat pojawią się na stronie www.mckmyslowice.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania nadesłanych utworów.


(redakcja - moderator2)
Rozszerzona zawartość newsa