VII Koziołki Poetyckie w Lublinie, TJW - 8.05.2008
Dodane przez moderator2 dnia 07.05.2008 12:26
Siódme Koziołki Poetyckie

Lublin, ACK Chatka Żaka, Sala Kameralna,

8 maja, godz 17:00

Kolejna edycja Koziołków Poetyckich - studenckich spotkań z poezją - odbędzie się w Lublinie. Tym razem impreza zyskała charakter międzynarodowy, ponieważ jednym z gości imprezy będzie Ostap Sływynski - poeta z Ukrainy. Drugim gościem będzie Bohdan Zadura, który jest również tłumaczem poezji, między innymi z języka ukraińskiego.

Podczas Koziołków Poetyckich odbędzie się Turniej Jednego Wiersza (w jury m.in. Bohdan Zadura). Do 7 maja należy przesłać wiersz na adres koziolkipoetyckie@wp.pl w temacie wpisując "Turniej". Do turnieju należy stawić się z 3 kopiami wiersza. Dwie kopie należy dostarczyć osobie konferansjerowi, jedną zachować dla siebie.

Imprezę zakończy koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Marty Kamińskiej i Karoliny Świtaj z Dęblina. Akompaniował będzie Michał Pastuszak.

Ostap Sływynski - ur. 1978 we Lwowie. Poeta, tłumacz, krytyk. Z wykształcenia slawista, obecnie wykłada język i literaturę polską na Uniwersytecie Lwowskim. Autor dwóch tomików poetyckich, licznych publikacji w periodykach i antologiach. Tłumaczy z polskiego, bułgarskiego, macedońskiego, angielskiego, białoruskiego. Od 2006 r. organizuje Międzynarodowy Festiwal Literacki w ramach Forum Wydawców we Lwowie. W 2003 r. był stypendystą Ministra Kultury RP (program "Gaude Polonia"), w 2007 r. - stypendystą Literarisches Colloquium Berlin. Ostatnio pracuje na pograniczu poezji i sztuki wizualnej. Mieszka we Lwowie.


Bohdan Zadura - ur. w 1945 w Puławach. Skończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika "Akcent" (1980-2004) i miesięcznika "Twórczość" (1983-; od jesieni 2004 redaktor naczelny). Współpracuje z "Literaturą na Świecie", publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę im. Stanisława Piętaka (1994). Jako poeta debiutował w 1962 na łamach dwutygodnika "Kamena"; prócz pisania wierszy uprawia też prozę i krytykę literacka oraz zajmuje się tłumaczeniami z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego.

(za: http://koziolkipoetyckie.13k.pl/)
Rozszerzona zawartość newsa