XIII OKP "Malowanie słowem" - do 31.07.2008
Dodane przez moderator2 dnia 05.05.2008 12:44
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "MALOWANIE SŁOWEM"

REGULAMIN

- W konkursie mogą wziąć udział poeci zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych. pod warunkiem ukończenia 15 roku życia.
- Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora:
zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w 3 czytelnych egzemplarzach rękopisu lub wydruku komputerowym.
- Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
- Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.07.2008 r.
- Tematyka prac jest dowolna.
- Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.
- Prace należy opatrzyć godłem ( prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej , zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze - imię, nazwisko, adres, telefon, (e-mail) wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "Malowanie Słowem".
- Organizator zapewnia nagrody pieniężne za: I miejsce - 1000,00 zł, II miejsce - 600 zł, III miejsce - 400 zł; Nagroda specjalna dla Poety Regionu oraz wyróżnienia.
- Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane nie będą wysyłane pocztą i zostaną przekazane na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SZOK.
- Laureaci konkursu zostaną w terminie do września 2008 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
- Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku ( tel. 0 94 712-83-02) strona internetowa: www.sapik.pl (konkursy)
- Organizator:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78 r11; 400 Szczecinek

e-mail: krystyna-mazur1@wp.pl

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa