III edycja konkursu im. W. Sułkowskiego - do 20.05.2008
Dodane przez Rafał Gawin dnia 18.03.2008 12:41
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz
Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi

ogłaszają

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Witolda Sułkowskiego

Przedmiotem konkursu jest proza poetycka. Organizatorzy oczekują zestawu tekstów o objętości nie przekraczającej łącznie 5000 znaków pisarskich ze spacjami. Prace opatrzone godłem (wraz z jego rozszyfrowaniem w załączonej, oddzielnej kopercie) należy nadsyłać do 20 maja 2008 r. na adres:

Poleski Ośrodek Sztuki
ul Krzemieniecka 2a
94-030 Łódź


z dopiskiem "Sułkowski"

Ogólna pula na nagrody wyniesie minimum 3000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego poetykę bliską patronowi konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi 12 czerwca 2008 r. Więcej informacji: www.spplodz.pl.

Patron konkursu, Witold Sułkowski (1943-2003), to pisarz, dziennikarz, w latach siedemdziesiątych jeden z głównych animatorów politycznego i kulturalnego życia opozycyjnego w Łodzi, współtwórca nieregularnego kwartalnika literackiego "Puls" oraz czasopisma "Solidarność z Gdańskiem"; po internowaniu wyemigrował w 1983 r. do Stanów Zjednoczonych, redaktor w "Głosie Ameryki". Jako poeta wydał zbiór prozy poetyckiej "Szkoła zdobywców" (Paryż, Instytut Literacki 1976).
Rozszerzona zawartość newsa