VI KP im. Grzegorza Zielińskiego - do 21.04.2008
Dodane przez moderator2 dnia 17.03.2008 18:02
VI Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem organizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.
W konkursie może wziąć udział każdy piszacy, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika - od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają zestawy 3 niepublikowanych i nienagrodzonych wcześniej wierszy. Prace konkursowe (maszynopis / wydruk komputerowy) należy przesyłać w 4 egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A4) na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

z dopiskiem "Konkurs poetycki"

do 21.04.2008 r.

Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie (wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów "Dni Skępego".
O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa