III OKJW w ramach IV "Złotego Środka Poezji" - do 20.06.08
Dodane przez moderator2 dnia 13.03.2008 20:52
III Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach IV Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2008


Regulamin konkursu
1. Konkurs odbędzie się 28 czerwca 2008 r. w Kutnowskim Domu Kultury w ramach IV Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2008.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.
3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 12.00. Do tego czasu uczestnicy konkursu powinni złożyć na ręce przedstawicieli jury zgłoszenie do konkursu.
4. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przekazanie przez autora na ręce jury w trakcie konkursu lub na e-mail: wandea@onet.pl do dnia 20 czerwca 2008 r. wydruku jednego wiersza (dotychczas nie nagradzanego w innych konkursach) w 3 egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora lub recytatora podczas trwania konkursu.
5. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 2 000 zł. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego dnia festiwalu 28 czerwca o godz. 20.00 w Kutnowskim Domu Kultury.
7. Organizatorzy zastrzegają prawo druku nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w wydawnictwie pofestiwalowym.
8. Gości z całej Polski, pragnących wziąć udział w konkursie, prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.
9. Program festiwalu będzie można znaleźć na stronach internetowych: www.kdk.art.pl i www.srodek.pl od 2 maja br.
10. Wstęp na wszystkie zdarzenia festiwalowe jest wolny.
11. Adres organizatora:

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

tel. (024) 254 67 97
tel. kom. 604 296 487, 600 473 491

12. Zapraszamy do "Złotego Środka Poezji".

(za: www.reymont.pl)
Rozszerzona zawartość newsa