II Otwocki Turniej Jednego Wiersza - 05.04.2008
Dodane przez moderator1 dnia 07.03.2008 09:01
Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej
zaprasza do udziału
w II Otwockim Turnieju Jednego Wiersza,
który odbędzie się 5 kwietnia 2008 roku, o godz. 17.00,
w Cafe MDK, w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.

REGULAMIN II OTWOCKIEGO TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA


1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej, przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta.
2. Turniej odbędzie się w dniu 5 kwietnia w Cafe MDK, ul. Poniatowskiego 10.
3. Rozpoczęcie imprezy g. 17.00. Uczestników Turnieju prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swego udziału.
4. Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu Turnieju w godz. 16.30-17.00. Podczas rejestracji należy przekazać Organizatorowi egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.
5. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa.
6. Organizator może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
7. W Turnieju należy przedstawić utwór własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany w innych konkursach literackich i nie drukowany w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych.
8. Utwór zaprezentowany w konkursie nie może przekroczyć 100 wersów, a prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
9. Wiersze przedstawione w Turnieju będą oceniane przez jury, którego skład imienny podany zostanie podczas rozpoczęcia imprezy, będą w nim poeci, krytycy literaccy oraz przedstawiciel Organizatora Turnieju.
10. Organizatorzy poczynią starania o zdobycie środków na nagrody. Ich wysokość i rodzaj zależeć będzie od hojności sponsorów. O podziale nagród zdecyduje Jury Turnieju.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.(za: http://www.portalliteracki.pl)
Rozszerzona zawartość newsa