XVI OKP im. Rafała Wojaczka - do 30.04.2008
Dodane przez moderator2 dnia 05.03.2008 11:46
Instytut Mikołowski ogłasza
XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 niepublikowanych wcześniej wierszy w 4 egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw, stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie, do dnia 30 kwietnia 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski,
ul. Jana Pawła II 8/5
43-190 Mikołów


Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 9 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego. Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Bartłomiej Majzel,
Wojciech Brzoska,
Krzysztof Siwczyk,
Maciej Melecki.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 738 07 55
lub adresem e-mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl
Rozszerzona zawartość newsa