IX OKP im. Włodzimierza Pietrzaka - do 28.03.2008
Dodane przez moderator1 dnia 26.02.2008 11:15Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

ogłasza

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Włodzimierza Pietrzaka
ph. "Między światłem a cieniem"


Cel konkursu:
- stworzenie wydarzenia literackiego
- promowanie młodych twórców
- integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) - w 3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie.

2. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imie autora, adres, numer telefonu, wiek, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.
Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Uczestnicy debiutujący w Konkursie proszeni są o zaznaczenie obok godła, że jest to debiut literacki.

3. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
- zbyt dużo utworów w jednym zestawie,
- zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),
- utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

4. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 28 marca (piątek) 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa