XX OKP "U Progu Kresów" - do 25.04.2008
Dodane przez moderator1 dnia 30.01.2008 19:30
Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie ogłaszają:

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów"
"Zygmunt Rumel"

(1943-2008)


Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.
Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą osobowości poety, żołnierza, działacza BCh Zygmunta Rumla. Twórczość o bohaterze, ma przywrócić należne miejsce w pamięci Polaków i literaturze.

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację - imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych - pełną nazwę związku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2008 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe.

Prac konkursowych oczekujemy do 25 kwietnia 2008 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki 'U progu Kresów'
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. lubelskie


Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.(za: http://esensja.pl)
Rozszerzona zawartość newsa