I KONKURS NA ESEJ IM. Z. HERBERTA - do 15.04.2008
Dodane przez moderator2 dnia 30.01.2008 10:44
KIT SŻP oraz Pismo literackie RED ogłasza
I KONKURS NA ESEJ O POEZJI IM. ZBIGNIEWA HERBETA
pod hasłem: "POTWÓR Z ROVIGO"

REGULAMIN
1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych
2. Uczestnicy winni nadsyłać teksty w objętości do 10 stron wydruku komputerowego w 5 kopiach
3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 kwietnia 2008, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ,
49-300 BRZEG


z dopiskiem : "Potwór z Rovigo"

4. Prace prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.
5. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.
6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.
7. Jury będzie dodatkowo premiowało teksty odnoszące się w sposób niebanalny i odkrywyczy do literackiej spuścizny Zbigniewa Herberta.
8. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.
9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.
10. Wręczenie nagród, pod postacią medali oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie X KONFRONTACJI LITERACKICH "ZGROZA, ZGROZA", które odbędą się w Brzegu w dniach 15-18 maja 2008 roku.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://free.art.pl/szp pod adresem e-mail: szp@free.art.pl oraz red._akcja@wp.pl oraz pod numerami telefonów: (077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli), 512 289 161 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz eseistyki oraz godeł i tekstów wybitnie nienagrodzonych.
13. Nagrodzone teksty będą brane pod uwagę przez kolegium redakcyjne do publikacji w jednym z przewidzianych w roku 2008 lub 2009 numerów pisma literackiego "Red."

(za: http://free.art.pl/szp/konkursy.php)
Rozszerzona zawartość newsa