IV OKP im. Michała Kajki - do 10.05.2008
Dodane przez moderator1 dnia 24.01.2008 13:56
Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku
- Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki


pod patronatem
Burmistrza Orzysza
Dwumiesięcznika Literackiego "Topos"
"Gazety Olsztyńskiej"


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
dla osób, które nie ukończyły 18 lat
dla osób powyżej 18 lat

W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie:
Alicja Bykowska-Salczyńska,
Wojciech Gawłowski,
Wojciech Kass,
Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący).

W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne - 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. Poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania zestawów: 10 maj 2008 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 7 czerwiec 2008 r.
Gala przyznania nagród: I poł. sierpnia 2008 r. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w "Toposie" i "Gazecie Olsztyńskiej".

Adres:
Dom Kultury,
ul. Wojska Polskiego 5,
12-250 Orzysz,

z dopiskiem "Konkurs" i z zaznaczeniem kategorii wiekowej.

Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.


(za: www.orysz.pl)
Rozszerzona zawartość newsa