XXIX OKL Twórczości Dzieci i Młodzieży "Liryczne Jasło"
Dodane przez moderator4 dnia 30.10.2023 17:30
XXIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży "Liryczne Jasło"

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą przesyłać również jednoaktówki.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie pięć wierszy, dwa opowiadania i jedną jednoaktówkę.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Oprócz tego wersję elektroniczną pracy należy przesłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 stycznia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w tomiku "Liryczne Jasłor1;.

Strona konkursu

https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/a/Konkursy-Liryczne-Jaslo-zaprasza-mlodych-tworcow-2

Link

Rozszerzona zawartość newsa