XIX OKP "Czarno na białym" - do 31.10.2023 r
Dodane przez moderator4 dnia 16.10.2023 22:02
XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Czarno na białym"

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy wydrukować w 4 egzemplarzach i przesłać pocztą na adres Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin

https://www.foruminicjatyw.pl/

Link

Rozszerzona zawartość newsa