XXXVI OKP "O liść konwalii" im. Z. Herberta - do 31.10.2023 r.
Dodane przez moderator4 dnia 07.10.2023 19:25
XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O liść konwalii" im. Zbigniewa Herberta

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć utworów poetyckich.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Pula nagród wynosi 5 000 zł.

Strona konkursu

https://artus.torun.pl/zgloszenia-xxxvi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-o-lisc-konwalii-im-zbigniewa-herberta/

Link

Rozszerzona zawartość newsa