XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy” - do 27.11.2020
Dodane przez Dom Kultury Klub Skolwin dnia 11.08.2020 20:04
Dom Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie
ogłasza

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy"


   Konkurs ma charakter otwarty - jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 4 (czterech) egzemplarzy zestawu składającego się z 5 (pięciu) wierszy, w formie maszynopisu lub wydruku na białym papierze o gramaturze 80 - 100 g/m² w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora - imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury "Klub Skolwin", ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, z dopiskiem: "Konkurs Poetycki Refleksy". Termin nadsyłania wierszy upływa 27 listopada 2020 roku.
   Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
   I   nagroda   1.300,- zł
   II   nagroda   1.000,- zł
   III   nagroda   800,- zł
Trzy wyróżnienia po 600,- zł
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
   Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.
   Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
13 lutego 2021 roku.
   Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl w zakładce KONKURSY.

Rozszerzona zawartość newsa