Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO" edycja czwarta (2020)
Dodane przez moderator4 dnia 03.04.2020 11:35
Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO"
edycja czwarta (2020)Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.


Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło" to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania - zagrożonego w dobie globalizacji - poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Z poważaniem, Organizatorzy.

Skład jury konkursowego:
Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
Adam Ziemianin – poeta, prozaik, autor wielu książek,,, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej


Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego "Źródło" i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

Zestaw trzech do pięciu utworów poetyckich (utwory pogrupowane po 5 zestawów zawierających kopie wierszy);
Odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
Podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
Wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
Potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej
Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.


Nagrody:
Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

I nagroda - 3 500 zł
II nagroda - 2 500 zł
III nagroda - 1 500 zł
5 wyróżnień po 700 zł
Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski
Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


Terminy:
Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka "Źródło". Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: csm.tarnow.pl, na oficjalnym profilu społecznościowym Konkursu https://www.facebook.com/nagrodazrodlo, na oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin www.borzecin.pl, a także na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Borzęcin https://www.facebook.com/borzecingok/


Kontakt:
Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:
Anna Sadowska, tel. +48 14-633-46-11 (poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00), e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl
Aleksandra Kapa e-mail: poezja@csm.tarnow.pl
Rozszerzona zawartość newsa