XXIV Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Dodane przez moderator2 dnia 06.12.2016 08:35
REGULAMIN

XXIV Konkursu Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

I. Organizatorami Konkursu są:

- Urząd Miasta Katowice

- Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec"

II. Celem Konkursu jest opisanie językiem współczesnej poezji tego,

co stanowiło najgłębszy sens i istotę twórczości Marii Pawlikowskiej

- Jasnorzewskiej - MIŁOŚCI

Niech to będzie miłość totalna - przeżywana w najgłębszym natężeniu zmysłów, albo tez bolesna, raniąca, niejednokrotnie odtrącona, lecz powracająca w wybaczającym wspomnieniu. Ostatecznie przecież to tylko się liczy - zapamiętać chwilę, która się nie zmienia. Miłość domagająca się szczęścia musi i powinna być stałym tematem, motywem i inspiracją poetyckiej refleksji.

/Katarzyna Młynarczyk/

III. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy zrzeszeni i nie zrzeszeni, bez ograniczenia wieku.

IV. Na Konkurs należy nadesłać nie więcej niż 3 utwory / nigdzie dotąd nie publikowane/.

Maszynopisy utworów muszą być opatrzone tylko i wyłącznie godłem (wyrazem) i powielone
w 4 egzemplarzach. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem co maszynopis, należy umieścić następujące dane:

imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz krótką notkę biograficzną,

Nie przestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu utworów przez jednego autora podpisującego się różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w Konkursie. Prace nadesłane po terminie zostaną odrzucone.

V. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów profesjonalne JURY, które przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia. Zorganizowane zostaną też spotkania autorskie dla laureatów.

VI. Prace należy nadsyłać

do dnia

16 stycznia 2017 roku

na adres:

Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 1

40-336 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 10

z dopiskiem: "Konkurs Poetycki"

(Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie jury konkursu, obowiązuje data nadesłania wierszy, nie obowiązuje data stempla pocztowego)

VII. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs

i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez Jury utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatora.

VIII. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

IX. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

X. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się

w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury "Szopienice- Giszowiec" przy

ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach

24 lutego 2017 roku o godz. 17.00
Rozszerzona zawartość newsa