X MKP im. L. Stankiewicza
Dodane przez moderator2 dnia 21.04.2016 09:08
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach z wielka przyjemnością ma zaszczyt zaprosić
na jubileuszową X edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza.

Konkurs od 10 lat cieszy się zainteresowaniem wielu młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników całej Polski. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ze swej strony zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących "poetów" oraz starszej, piszącej
do szuflady - młodzieży.

Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki

Cele konkursu:

- przybliżenie postaci kujawskiego poety Leona Stankiewicza,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,

- promocja młodych twórców,

- stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

Regulamin konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich..

2. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów. Utwory powinny być podpisane godłem i nadesłane w 3 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej). Do zestawu wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem autora. Koperta powinna zawierać dane:

imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwę szkoły i ewentualnie dane opiekuna.
4. Na konkurs nie należy przysyłać prac: niesamodzielnych, wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach.

5. Tematyka prac jest dowolna.

6. Prace należy dostarczyć do 10 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 - 850 Choceń lub szkolasmilowice@poczta.onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).

7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.

8. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III nagrody w 3 kategoriach, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na stronach: q4, KPCEN Włocławek, LGD i innych.

9. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.

10. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów planowana jest 31 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali q4.pl, www.chocen.pl.

11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania nagrodzonych utworów.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację nagrodzonych utworów.

13. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. 6098576277, 054 284 51 86.

wiadomość nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa