Konkurs Poetycki "Forma Słowa" - do 31.01.2016 r.
Dodane przez SLA dnia 05.11.2015 16:29
KONKURS POETYCKI "FORMA SŁOWA"

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu Poetyckiego "Forma Słowa" jest Studium Literacko-Artystyczne Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (www.sla.polonistyka.uj.edu.pl).
2. Sponsorem głównym nagród Wydawnictwo Forma z siedzibą w Szczecinie (www.wforma.eu).
3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Mogą w nim brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych).
4. Każdy Uczestnik może przesłać jeden wiersz.
5. Wiersz nie może przekraczać 30 wersów.
6. Tematyka wiersza jest dowolna.
7. Wiersz wysłany na Konkurs nie może być wcześniej publikowany (również w internecie) oraz nagradzany w innych konkursach.
8. Pod wierszem Uczestnik zamieszcza dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
9. Wiersz należy wysyłać w pliku word lub pdf na adres mailowy Organizatora: redakcjasla@gmail.com w terminie do 31 stycznia 2016 r. W tytule umieścić dopisek: Konkurs Poetycki "Forma Słowa".
10. Wiersze niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
11. Oceny wierszy dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna.
12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w marcu 2016 roku.
14. Organizator ogłosi wyniki na www.facebook.com/uj.sla.krakow, a także powiadomi laureatów drogą elektroniczną.
15. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na bezpłatne prezentowanie i wykorzystywanie prac według uznania Organizatora.
16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.
17. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłany wiersz jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
18. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
19. Regulamin dostępny jest na www.facebook.com/uj.sla.krakow/notes.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Rozszerzona zawartość newsa