XIV Ogólnopolski Przegląd Połowy Poetyckie
Dodane przez PRZYSTAŃ POETYCKA STRYCH dnia 22.09.2015 21:39
Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka "Strych" ogłaszają
XIV Ogólnopolski Przegląd "Połowy Poetyckie", Gdynia 2015

Zapraszamy do uczestnictwa i zapoznania się z regulaminem konkursów.

W ramach Przeglądu odbędą się:
- Konkurs Jednego Wiersza
- Konkurs na Zestaw Wierszy

Konkurs Jednego Wiersza
Pula nagród w konkursie wynosi: 1250 PLN

Do udziału w Konkursie Jednego Wiersza zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego, nienagradzanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce Jury. Konkurs odbędzie się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 19.30 w Cafe rStrychr1; w Gdyni (pl. Kaszubski 7B).


Konkurs na Zestaw Wierszy
Pula nagród w konkursie wynosi: 7000 PLN

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski i nie tylko. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do zestawu wierszy należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem (pseudonimem), zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
Prace należy nadsyłać do dnia 6 listopada 2015 r. na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia - z dopiskiem "Połowy 2015"


Udział w konkursach oznacza zgodę na publikację nagrodzonych wierszy. Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnej korekty programu Przeglądu oraz wartości nagród.

Gala finałowa Połowów Poetyckich

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 21 listopada 2015 r. w Gdyni. Laureaci obydwu konkursów zostaną powiadomieni i zaproszeni do odbioru nagród podczas Gali Finałowej Przeglądu. Miejsce oraz szczegółowy program Połowów zostanie ogłoszony na stronie Centrum Kultury w Gdyni oraz na profilu Przystani Poetyckiej.

Kontakt z organizatorami:

Centrum Kultury w Gdyni
Teresa Wojciechowska
t.wojciechowska@ckgdynia.pl
tel.: 721 00 27 97, 58 664 73 77

przystanpoetycka@gmail.com

Sponsor nagród:
AB Inwestor Andrzej Boczek

Patronat prasowy:
Kwartalnik Artystyczny "Bliza"
Trójmiasto.pl
Radio Gdańsk
Rozszerzona zawartość newsa