OKP Jego Myśli Nasze Słowa
Dodane przez moderator2 dnia 04.05.2015 18:14
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ogłasza

Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Jego Myśli Nasze Słowa


W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2015 Rokiem Jana Pawła II, celem nadrzędnym Konkursu
jest "propagowanie uniwersalnego przesłania Ojca Świętego o godności i prawach człowieka".

Konkurs będzie także inspiracją do twórczości poetyckiej, stworzy możliwości konfrontacji twórczej oraz będzie promocją utalentowanych poetów i ich twórczości.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak i twórców z określonym dorobkiem.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza inspirowanego cytatem z wiersza Karola Wojtyły pt. "Niewidomi" z tomu Poezje wybrane, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983, s. 66:

"Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne
prócz naszej?"

Wiersze powinny być przesłane do Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2015 r. na adres:


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
z dopiskiem: Konkurs Jego Myśli Nasze Słowa.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora profesjonalne jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli Organizatora.
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody pieniężne.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości, o terminie której Organizator zawiadomi wszystkich laureatów konkursu.


Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w konkursie oraz pozostałe kwestie związane z rozstrzygnięciem konkursu i nagrodami określa Regulamin.

Regulamin, oświadczenie, karta zgłoszenia Link


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim!

wiadomość nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa