XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki
Dodane przez moderator2 dnia 18.04.2015 12:32
Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem

Burmistrza Orzysza ,Dwumiesięcznika Literackiego "Topos" i "Gazety Olsztyńskiej".

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat

2. dla osób powyżej 18 lat

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora
(w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem),
w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę).
Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej
tym samym godłem i kategorią wiekową.
Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów.

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie:

Zbigniew Fałtynowicz, Wojciech Gawłowski, Bogdan Jeremin, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący).
W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne - 2.000, 1.000, 500 zł.
W kat. poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe.

W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody
(w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania prac - do 10 czerwca 2015; rozstrzygnięcia konkursu - sierpień 2015; gali przyznania nagród - październik 2015.
Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w "Toposie" i "Gazecie Olsztyńskiej".

Prace należy nadsyłać na adres dyrektorki Domu Kultury, Beaty Szymankiewicz - sekretarza konkursu:

Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem "Konkurs" oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej.


Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.

Rozszerzona zawartość newsa