VIII OKLM "O wachlarz Wilhelminy" - do 15.07.2014 r
Dodane przez moderator4 dnia 02.06.2014 16:06
Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris" zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych "O wachlarz Wilhelminy"

Patronką konkursu jest sulechowianka Wilhelmina Herzlieb - muza i wielka miłość Johanna Wolfganga Goethego.

Cele Konkursu:
1. Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.
2. Wspieranie i promocja młodych talentów.

Zasady Uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria I - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kategoria II - studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12, półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.
4. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie.
5. Tematyka prac jest dowolna.
6. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2014 roku.
7. każdy zestaw należy opatrzyć godłem (słowo, pseudonim) oraz kategorią wiekową. Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail.
8. Prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane.
9. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia.
10. Jury przyzna również Grand Prix konkursu, które stanowi wydanie arkusza literackiego.
11. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej co roku antologii pokonkursowej.
12. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się we wrześniu 2014 roku.
13. Organizatorzy zapewniają laureatom oraz opiekunom laureatów niepełnoletnich bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas trwania Finału Konkursu.
14. Nagrody nie odebrane w czasie finału nie będą przesyłane pocztą laureatom. Przesłane zostaną wyłącznie pamiątkowe dyplomy.
14. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.
15. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl oraz sekretariat@stellapolaris.org.pl

Prace należy nadsyłać pocztą z dopiskiem "Konkurs literacki" i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.
Prace należy wysłać do dnia 15 lipca na adres:

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
ul. Jana Pawła 52
66-100 Sulechów
woj. lubuskie


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa