XV OTJW "I Ty możesz zostać poetą" - do 20.04.2014
Dodane przez moderator4 dnia 19.03.2014 22:35
XV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza "I Ty możesz zostać poetą"

Miejski Dom Kultury r0;Koszutkar1; w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza.

Konkurs jest adresowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz wszystkich innych osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia. Każdy kto spełnia te warunki może spróbować swoich poetyckich sił nadsyłając jeden wiersz o dowolnej tematyce (w trzech egzemplarzach!). Organizatorzy czekać będą na próbki poetyckich talentów do 20 kwietnia 2014 r.. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu br. w czasie Poetyckiej Nocy Świętojańskiej w MDK r0;Koszutkar1;. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wierszy, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane. Zgłoszone do konkursu utwory poetyckie nie mogą być podpisane, powinny być za to opatrzone godłem. W osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy załączyć swoje dane osobowe r11; imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. Jury przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe. Najlepsze wiersze zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury r0;Koszutkar1; w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice, z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza. Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej: www.mdkkoszutka.pl
I Ty możesz zostać poetą. Spróbuj!
Rozszerzona zawartość newsa