III Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej - Kalisz, 16.11.2013
Dodane przez Łyżka Mleka dnia 09.10.2013 13:02
Regulamin

1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej zwanego dalej turniejem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
2. Turniej odbywa się w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej.
3. Odbędzie się 16 listopada 2013 r. w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki (Kalisz, ul. Łazienna 6). Początek przesłuchań o godz. 12:00.
4. Formą uczestnictwa jest osobista prezentacja wiersza własnego autorstwa. Organizator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora.
5. Do turnieju będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu imprezy od godz. 9:30 do 12:00. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości i przekazać sekretarzowi 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego.
6. W turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach ani drukowane w czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
7. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.
8. Wiersze prezentowane w turnieju będą oceniane przez jury w składzie: Tadeusz Olszewski, Sławomir Płatek (przewodniczący) i Beata Patrycja Klary (zdobywczyni Statuetki im. W. Karczewskiej w 2012 r.).
9. Sekretarzem turnieju jest Dorota Ryst.
10. Pula nagród wynosi 2500 zł + 500 zł nagroda specjalna dla poety z Kalisza. Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.
11. Zwycięzca turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej Statuetkę im. Wandy Karczewskiej (projekt i wykonanie Włodzimierz Ćwir).
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
13. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu, Wszelkie pytania kierować należy na adres: lyzkamleka@gmail.com.
14. Fundatorem nagród finansowych w Turnieju oraz statuetki jest firma Multimedia Polska SA, Kaliska Fundacja Kultury, Urszula Ciesielska-Pawlak i Maciej Pawlak oraz Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
Rozszerzona zawartość newsa