54. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży - do 21.10.2013
Dodane przez moderator2 dnia 02.10.2013 19:19
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Gdańsk, ul. Chlebnicka 2, tel. (58) 301 59 63; e-mail: gtps09@wp.pl.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy do dnia ogłoszenia konkursu wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy własnego autorstwa do 21 października 2013 r. na adres:

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
ul. Chlebnicka 2
80-830 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie "Czerwona Róża"

II. Uczestnictwo w konkursie:

1. Organizatorzy oczekują od każdego uczestnika 3 wierszy w 4 egzemplarzach, które nie były i nie będą publikowane (w tym w internecie) oraz nagradzane w innych konkursach do dnia 11 listopada 2013 r., czyli do zakończenia obrad jury. W sytuacjach kontrowersyjnych jury zdecyduje arbitralnie biorąc pod uwagę głównie zasadę utrzymania anonimowości autora. Tak samo rozstrzygane będą inne ewentualne kwestie sporne.
2. Wiersze należy podpisać pseudonimem. W oddzielnej, zaklejonej kopercie, podpisanej tym samym pseudonimem powinny znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika, e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu.
3. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.

III. Jury, nagrody i wyróżnienia:

1. Oceny prac oraz rozdziału nagród i wyróżnień dokona jury. Jury powoływane jest przez organizatorów; w jego skład wchodzą literaci, krytycy literaccy, przedstawiciele organizatorów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem o terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
3. Do finału zostaje zakwalifikowanych 6-8 osób. Każda z nich ma gwarantowane przynajmniej wyróżnienie finansowe. O ostatecznym podziale miejsc decyduje jury w dniu finału. Obecność finalisty w siedzibie organizatora i osobiste przeczytanie tekstów są warunkiem otrzymania nagrody. Organizator zapewnia nocleg i kolację finalistom.
4. Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2013 r.

IV. Pąk Czerwonej Róży:

1. Kategoria lokalna - Pąk Czerwonej Róży: Oddzielna nagroda jest zarezerwowana dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Gdańska. Przewidziane jest do trzech wyróżnień finansowych oraz publikacja w jednodniówce Czerwonej Róży.
2. Aby wziąć udział w konkursie "Pąk Czerwonej Róży", należy na kopercie zawierającej personalia, oprócz pseudonimu postawić dużą literę P.
3. Start w kategorii dla uczniów nie wyklucza startu w kategorii dla dorosłych (istnieje możliwość otrzymania nagród w obu kategoriach, są niezależne). Osoby startujące w kategorii "Pąk Czerwonej Róży" obowiązują wszystkie pozostałe postanowienia regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Uczestnik biorąc udział, oświadcza jednocześnie, że jest autorem przysłanych utworów.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Konkursu, tel. (58) 301 59 63, e-mail: gtps09@wp.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa