XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego - do 30.09.2013
Dodane przez moderator2 dnia 19.08.2013 23:54
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą "L". Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej - do 10 stron maszynopisu. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Ponadto przewidziane są nagrody specjalne: Burmistrza Lęborka - nagroda publiczności; nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia; Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - poezja; Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - proza.

Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata".

Termin nadsyłania prac:
poniedziałek, 30 września 2013 r.

Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 16
84-300 Lębork


Dodatkowe informacje: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598 622 307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl


(za: topos.com.pl)
Rozszerzona zawartość newsa