I Ogólnopolski Konkurs Poetycki ABER-RACJE - do 29.11.2013
Dodane przez neuro dnia 27.07.2013 09:52
Ruszyła pierwsza edycja otwartego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ABER - RACJE, organizowanego przez Siemianowickie Centrum Kultury.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Siemianowickie Centrum Kultury.
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie, jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach.
4. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail).
6. Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą poeci i krytycy literaccy.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 29 listopada 2013 r., na adres:

Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie

z dopiskiem: "Konkurs poetycki".

Uwaga! Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy nadsyłać prac listem poleconym.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 2000 zł.
10. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
11. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, a o terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailowo, a przede wszystkim na stronie organizatora: www.siemck.pl
12. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu: p.baranski@siemck.pl
13. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

http://siemck.pl/989-aber-racje-i-ogolnopolski-konkurs-poetycki
Rozszerzona zawartość newsa