I Konkurs na Wiersz Patriotyczny im. Ludmiły Milczarek - do 31.07.2013
Dodane przez moderator2 dnia 09.06.2013 21:03
REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą "do szuflady".

2. Na konkurs należy nadesłać od 1 do 7 wierszy, które mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, ani też nagradzane w innych konkursach. Każdy z przesłanych na konkurs wierszy powinien być napisany na maszynie lub na komputerze i na osobnej kartce czystego papieru.

3. Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim zawierającym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mailowy, tytuły prac konkursowych oraz krótką notę biograficzną należy przesłać elektronicznie w formie załącznika na adres: jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com.

4. Wpisowe wysokości $5 za każdy wiersz w formie czeku lub Money Order wystawionego na Polish American Poets Academy należy przesłać na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA. Wpisowe można również przesłać za pośrednictwem Western Union lub Paypal, po uprzednim skontaktowaniu się z Akademią.

Członkowie JPII Polish American Poets Academy są zwolnieni z wpisowego. Informacje nt. członkostwa w Akademii na www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.

Uczestnicy konkursu nieposiadający dostępu do internetu proszeni są o przesłanie prac konkursowych wraz z listem przewodnim oraz wpisowym na adres:

Polish American Poets Academy
PO Box 3163 Wallington
NJ 07057
USA

5. Prace konkursowe wraz z listem przewodnim i wpisowym muszą być przesłane do 31 lipca 2013 r.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

7. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 28 sierpnia 2013 r. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową lub listowną i ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com i www.e-businesscardexchangeco.com w sekcji JPII PAPA.

8. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz Business Card Exchange Group & Media Online (główny sponsor Akademii) zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu.

9. Główne nagrody konkursowe:
I NAGRODA: $500 i roczne członkostwo
II NAGRODA: $300 i roczne członkostwo
III NAGRODA: $100 i roczne członkostwo
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne i wyróżnienia.

10. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów współpracujących z JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz przez Kapitułę Akademii.

11. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i członkostwa oraz opcji sponsoringu należy przesyłać na jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com . Więcej informacji na www.e-businesscardexchange.com i www.e-businesscardexchangeco.com w sekcji JPII PAPA.

JPII Polish American Poets Academy, Inc. jest organizacją niedochodową. Ze względu na status Akademii wszelkie formy darowizny mogą być odpisane od podatków.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa