VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAINERA MARII RILKEGO - do 15.08.2013
Dodane przez moderator2 dnia 17.04.2013 14:06
Dwumiesięcznik literacki "Topos", Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAINERA MARII RILKEGO na zestaw 5 wierszy w 3 egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Profesjonalne jury w składzie: Wojciech Kass, Wacław Tkaczuk - przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski przyzna POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna - 3000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek - udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej ("Topos") oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2013 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia minimum dwa tygodnie przed uroczystością.

Termin nadsyłania prac:
czwartek, 15 sierpnia 2013 r.

Adres:
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot
z dopiskiem na kopercie "Konkurs im. R. M. Rilkego"

Dodatkowe informacje:
www.topos.com.pl


(za: topos.com.pl)
Rozszerzona zawartość newsa