VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna Orficka" - do 31.05.2013
Dodane przez moderator2 dnia 17.04.2013 12:02
VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna Orficka" organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "TOPOS" w Sopocie.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy opatrzonych godłem w 5 kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, tym samym co prace konkursowe. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości:
I nagroda 1500 zł;
II nagroda 1000 zł;
III nagroda 800 zł;
Nagroda(y) Specjalna(e) Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 1000 zł.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos".

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury w październiku 2013 r.

Termin nadsyłania prac:
piątek, 31 maja 2013 r.

Adres:
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem: Konkurs poetycki "Struna Orficka"

Dodatkowe informacje:
tel. 501 025 071 (przewodniczący jury - Wojciech Gawłowski)
tel. 62 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury)


(za: topos.com.pl)
Rozszerzona zawartość newsa