XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza organizowany w ramach XIX CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW - do 31.05.2013
Dodane przez moderator2 dnia 15.04.2013 01:47
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza organizowany w ramach XIX CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła 1 wiersz, wyłącznie w języku polskim, w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4). Obowiązuje zasada: jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.
Wiersz powinien być podpisany godłem - pseudonimem, nie znakiem graficznym, utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.
To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej:
- dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres autora, numer telefonu i adres e-mail),
- oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu oraz że utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadesłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 197 roku Dz.U.nr 133, poz.833 z późn. zm.).

5. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice


Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs poetycki".

6. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.
Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne, łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2 500 złotych.
O podziale nagród zadecyduje jury.

7. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której - w dniu 3 sierpnia 2013 roku - odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu (pociągiem lub autobusem), przy czym zwrot kosztów podróży obejmuje tylko cenę biletu w granicach Polski.
Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru i do prezentacji wiersza.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekachojnice.pl po dniu 3 sierpnia 2013 r.

8. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr. tel.: 52 3972807 lub pisząc na e-mail: biblchj@wp.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa