VII OKP im. L. Wyczólkowskiego o "Cisową Gałązkę" - do 20.06.2013
Dodane przez Gminna Biblioteka Publiczna dnia 22.03.2013 18:34
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
Patronat: Starosta Tucholski
Patronat medialny: "Tygodnik Tucholski"

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- szerzenie wśród młodych osób kultury literackiej i czytelniczej.

Regulamin:
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy piszący w wieku od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu utworów zawierającego od 1 do 3 wierszy, które nie były wcześniej publikowane lub nagradzane. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek) z kartką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, rok urodzenia i numer telefonu.
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
4. Prace należy dostarczyć do 20 czerwca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Oceny utworów dokona jury powołane przez Organizatora.
6. Organizator przewiduje nagrodę dla jednego uczestnika w kwocie 1000 zł (możliwe są również wyróżnienia).
7. Zwycięzca i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału konkursu (nieodebrane nagrody, z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków, nie będą wysyłane).
8. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych wierszy.
9. Autor wiersza wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z niniejszym Konkursem.
10. W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Uroczyste wręczenie "Cisowej gałązki" odbędzie się 6 lipca 2013 r. (sobota) o godz. 16.00 w amfiteatrze nad Wielkim Jeziorem Cekcyńskim.

Dzień wcześniej, 5 lipca 2013 r. (piątek) od godz. 16.00 zapraszamy na warsztaty poetyckie do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

tel. 52 33 47 568
biblioteka@cekcyn.pl lub bibliotekacekcyn@las.pl
Rozszerzona zawartość newsa