I Otwarty KP im. ks. Jrzego Popiełuszki - do 30.04.2013
Dodane przez moderator4 dnia 06.03.2013 10:51
I OTWARTY KONKURS POETYCKI IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI "Zło dobrem zwyciężaj"

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy:
- Burmistrz Suchowoli,
- Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli,
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
- Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli,
- Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli
Patronat honorowy: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki

II. Przedmiotem konkursu jest:
- twórczość dotycząca osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
- poezja ukazująca dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące relacji międzyludzkich,
- integracja środowiska poetyckiego.

III. Zasady uczestnictwa:
Wprowadza się następujące kategorie konkursowe:
- osoby pełnoletnie,
- dzieci i młodzież do lat 18 (na dzień składania prac)
W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby niezrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, a przesłane utwory nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane,
- zestaw złożony z 3 wierszy (w tym 1 dotyczący osoby ks. Jerzego) należy przesłać w 3 egzemplarzach (każdy wiersz na formacie A4),
- zestaw powinien być podpisany pseudonimem (godłem), taki sam powinien być umieszczony na małej kopercie, w której znajdzie się informacja o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz krótka notka biograficzna). Na kopercie proszę także umieścić kategorię konkursową.
- prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola

tel. 85 7124 053

IV. Nagrody:
Kategoria - osoby pełnoletnie:
- I nagroda - wysokości 500 zł,
- II nagroda - wysokości 400 zł,
- III nagroda - wysokości 300 zł,
- trzy wyróżnienia po 100 zł,
- wyróżnienia rzeczowe.
Kategoria - dzieci i młodzież do lat 18
- miejsca I-III - nagrody rzeczowe,
- wyróżnienia rzeczowe.

Przewidywane są także nagrody specjalne m.in. Burmistrza Suchowoli, Ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli oraz Ks. Kustosza Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniu podsumowania konkursu.

V. Postanowienia końcowe:
- uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. w Suchowoli,
- laureaci zostaną zawiadomieni i zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród,
- organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do prezentacji danych personalnych i zdjęć finalistów konkursu oraz nagrodzonych i wyróżnionych utworów m.in. w wydawnictwie pokonkursowym,
- zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach,
- organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą jedynie zapewnić nocleg i wyżywienie.
Rozszerzona zawartość newsa