Konkurs na Aforyzm i Fraszkę im. Eugeniusza Szulborskiego "Satyrbia 2013" - do 15.03.2013
Dodane przez moderator2 dnia 03.02.2013 20:25
Regulamin Konkursu na Aforyzm i Fraszkę im. Eugeniusza Szulborskiego "Satyrbia 2013"

Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w 3 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego zestawu do 30 utworów niepublikowanych w żadnej formie. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Tematyka utworów dowolna.

Termin nadsyłania: do 15 marca 2013 r.

Adres:

Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP
ul. Sienkiewicza 46
15-004 Białystok

z dopiskiem na kopercie: "Satyrbia 2013"

Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie podać godło, imię i nazwisko, adres, telefon i zawód. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 8-9 czerwca 2013 r. w Białymstoku. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa