V OKP "O Granitową Strzałę" i TJW - do 12.05.2013 i 21.06.2013
Dodane przez moderator2 dnia 24.01.2013 18:27
Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę" i Turniej Jednego Wiersza

KONKURS POETYCKI
Konkurs poetycki przebiegać będzie w dwóch etapach.
Do udziału zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat.

I Etap

Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce (w formacie Word, 1 egz.), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD. Brak zapisu na płycie CD - eliminuje Autora z konkursu.

3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić obok godła, na kopercie.

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

Termin nadsyłania prac upływa 12 marca 2013 r.

Prace należy wysłać na adres:\

Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie: "Ogólnopolski Konkurs Poetycki >>O Granitową Strzałę<<"


II Etap

Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa:

wyłoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) – zestawów. Ich autorzy zobowiązani będą nadesłać:
- propozycję tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych)
- zdjęcie
- notkę biograficzną

Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 12 maja 2013 r.

NAGRODY:

Grand Prix - druk tomiku poetyckiego
I nagroda - 1300 zł
II nagroda - 800 zł
III nagroda - 600 zł
oraz 4 wyróżnienia - po 200 zł każde

Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście. Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się
21 czerwca 2013 r. w siedzibie Strzelińskiego Ośrodka Kultury o godz. 16.00.


TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach - w dniu konkursu. Turniej odbędzie się 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Strzelińskiego Ośrodka Kultury Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39-21-543 (koordynatorka: Mirosława Szychowiak)
e-mail: granitowastrzelin@wp.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa