Turniej Jednego Ilustrowanego Wiersza Świdnica 2012 - 15.12.2012
Dodane przez moderator2 dnia 24.11.2012 23:17
REGULAMIN
1. Organizatorem Turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
2. Turniej odbędzie się w dniu 15 grudnia /sobota/ 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18. Początek godz. 12.00.
3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworów literackich własnego autorstwa oraz ilustracji w formacie nie mniejszym niż A3, wykonanej samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób, w dowolnej technice, np. grafika, malarstwo, fotografia, itp.
4. Organizator, w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora.
5. Do uczestnictwa w konkursie autorzy będą dopuszczeni po dokonaniu rejestracji. Rejestracji będzie można dokonywać w dniu Turnieju w godz. 10.00-11.30. Podczas rejestracji należy okazać dokument tożsamości oraz przekazać organizatorowi:
- 3 egzemplarze utworu w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, który będzie prezentowany w konkursie,
- oświadczenie, że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu ilustracji wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994 r.
6. W Turnieju mogą być prezentowane wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich i nie były drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych /również elektronicznych/. Inne formy publikacji /np. w Internecie/ nie wykluczają możliwości prezentacji utworu w konkursie.
7. Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć 100 wersów, a prezentacja nie może przekroczyć 2 minut. Uczestnik w trakcie wystąpienia prezentuje równocześnie utwór literacki i jego ilustrację.
8. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów.
9. W utworach prezentowanych w konkursie nie mogą występować wulgaryzmy.
10. Jury będzie oceniać wartości literackie prezentowanego utworu oraz trafność doboru ilustracji.
11. NAGRODA GŁÓWNA TURNIEJU JEDNEGO ILUSTROWANEGO WIERSZA - ŚWIDNICA 2012 wynosi 1200 złotych. Jury ma prawo podjąć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowymi nagrodami będą nagrody rzeczowe.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15 grudnia, godz. 15.00.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
14. Dodatkowe informacje o konkursie tel. 74 640 09 46, 74 640 09 41.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa