Konkurs na wiersz gniewny - do 31.12.2012
Dodane przez moderator4 dnia 17.11.2012 11:50
REGULAMIN "KONKURSU NA WIERSZ GNIEWNY" OGŁOSZONEGO W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO


Organizatorzy:

     Polskie Radio Łódź
     Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ
     Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ

Konkursowi patronuje córka Poety, Maria Broniewska-Pijanowska.


Nagrody:

     główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź - 2,5 tysiące złotych
     dla wyróżnionych - nagrody rzeczowe

Wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze tomików pokonkursowych.

Decyzję o rozdziale nagród oraz ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.

W skład jury wchodzą: prof. Jacek Brzozowski - przewodniczący, prof. Krytyna Pietrych, dr Tomasz Cieślak.


Zasady uczestnictwa:

     konkurs ma charakter otwarty

     do udziału organizatorzy zapraszają twórców niezrzeszonych i zrzeszonych w związkach twórczych

     prace - zawierające 1 utwór - należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo godło powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, mail); dopuszczalne jest przysłanie kilku utworów tego samego autora

     każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw

     nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane / autor proszony jest o załączenie oświadczenia o autorskim charakterze pracy - "Niniejszym oświadczam, że praca ... jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich".

     prace - w formie wydruków komputerowych - w 1 egzemplarzu - należy nadsyłać do 31 grudnia 2012 r. pod adresem:

Polskie Radio Łódź
ul. Narutowicza 130
90-146 Łódź

z dopiskiem na kopercie:"KONKURS NA WIERSZ GNIEWNY"

Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych utworów.


Sprawy organizacyjne:

     ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2013 r. w Polskim Radiu Łódź

     autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród

     organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w tomiku pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach

     tomiki pokonkursowe zostaną wydane w 2013 r.

     autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na uroczystą promocję zbiorków, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź, i otrzymają tomiki w prezencie

     uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku - na koszt własny autorów

     osoba odpowiedzialna za organizację konkursu - JOANNA SIKORZANKA - j.sikorzanka@radiolodz.pl / 0-42-6753-952
Rozszerzona zawartość newsa